Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T W EEDE GEDEELTE

Wij gewaagden reeds van de wet der continuïteit als een belangrijke factor 111 dit ons onderzoek ; daarom mag 't niet ongepast heeten. ons pleit voor 't bestaan van natuurwetten 111 de geestelijke sfeer te versterken door een bondig betoog en toepassing van dit groote beginsel. Reeds a p r i o rl levert de wet der continuïteit een zeer klemmend bewijs voor de stelling, welke wij staven willen. Immers, aangenomen dat de natuur een harmonisch geheel is, valt de mensch in al zijn betrekkingen — fyzische, verstandelijke, zedelijke en geestelijke van zelf binnen haar kring, 't Is toch ondenkbaar, dat de mensch als geestelijk wezen ten eenemale en geweldighjk zou gescheiden zijn in zijn groei, ontwikkeling en leven, van den mensch als fyzisch wezen, 't Is inderdaad moeilijk aan te nemen, dat een reeks en stel van beginselen het natuurlijk leven zou besturen, en dat zij op een zeker

tijdstip op het oogenblik waarin men ze noodig had

plotseling plaats zouden maken voor een andere reeks beginselen, volstrekt nieuw en met de andere niet samenhangende.

e natuur heeft ons nooit geleerd zulk een catastrophe te verwachten. Zij heeft ons nergens daarop voorbereid En de mensch kan niet naar den aard der dingen, naar den aard van het denkvermogen, naar den aard van de taal, gedeeld worden in twee zoo onsamenhangende helften.

Het is waar, dat de mensch als geestelijk wezen wordt bestudeerd in een ander vak van wetenschap dan de mensch als fyzisch wezen. Maar de harmonie, welke de wetenschap aanwees, is geen harmonie binnen afgepaalde loketten besloten Het geheel is de harmonie, het geheel, waarvan die vakken slechts deelen zijn. En de overeenkomsten der deelen hangen

Sluiten