Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben er dan alleen, wanneer ik onderhouden en staande gehouden word. Ik duur dan alleen voort, als ik ontvang. Mijn omgeving kan mij wijzigen, maar zij moet voor alle dingen mij in stand houden. En onafgebroken is haar vervormende macht bezig met mij zijdelings te vormen, naar lichaam en geest, is zij rechtstreeks bezig met de meer in 't oog vallende taak van te voorzien in mijn myriaden van behoeften, en met van uur tot uur het leven zelf te onderhouden.

Om nu dien onderhoudenden invloed der omgeving in de dierlijke wereld te begrijpen, heeft men zich slechts voor den geest te roepen hetgeen de bioloog noemt de uitwendige of bijkomstige voorwaarden der levenskracht. Ieder levend ding eischt gewoonlijk voor zijn ontwikkeling een omgeving, die lucht, licht, warmte en water bevat. Wordt het leven eenigen tijd verlengd, en gaat het gepaard met groei en verbruik van krachten, dan moet aan het genoemde nog worden toegevoegd een voortdurend toevoer van voedsel. Herinneren wij ons slechts, hoe onmisbaar voedsel is voor groei en werk ; en als wij verder ons te binnen brengen dat dit voedsel ons alleen toekomt van de omgeving, dan zullen wij klaarlijk beseffen hoe belangrijk en hoe waar de stelling is, dat er zonder omgeving geen leven kan zijn. Dat alles komt tot ons van de omgeving. Door de geheime poriën van de huid worden dagelijks door ieder gezond volwassen mensch twee ponden vocht uitgewasemd. Door de omgeving wordt dit weêr aangevuld. De omgeving is inderdaad een deel van ons zeiven, dat wij ons nog niet hebben toegeëigend. Bepaalde gedeelten worden er voortdurend van afgenomen en toegevoegd aan ons organisme. En zoolang het organisme voortgaat met groeien, handelen, denken, spreken, werken of ecnige andere werkzaamheid te verrichten, wordt er een aanhoudende, geleidelijke en evenredige hoeveelheid onttrokken aan de omgeving.

Dit is een waarheid op fyzisch, en daarom ook op geestelijk gebied van zulk een groot gewicht, dat wij geen tijd verliezen zullen als wij haar, tot verdere bevestiging, na zullen gaan in een ander gedeelte der natuur. Haar beteekenis voor de biologie is zonneklaar; laat ons nu ons wenden tot de scheikunde. Wanneer een stuk steenkool in het vuur ge-

Sluiten