Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarover de lezers, welke deze verklaringen volgen, vanzelf geleidelijk veel meer te weten zullen komen.

Wij moeten echter niet van elementalen denken alsof zij slechts betrokken zijn bij het verrichten van wonderen. Zij zijn in staat dit te doen, omdat 't hunne bepaalde bezigheid in de Natuur is, om de gewone processen uit te werken van groei, ontwikkeling en verval; van meteorologische verschijnselen, van zelfverbranding, van verstoringen door aardbevingen; van alles wat in de natuur voorvalt. Laat niemand zich voor een oogenblik verbeelden, dat deze gevolgen en processen aan hun wil onderworpen zijn. De elementaal heeft in den regel geen wil. Hij? — Het? — Zij? — men weet niet welk voornaamwoord te gebruiken wanneer men met zulke onbekende krachten te doen heeft — zij zijn de middelaars, waardoor in gehoorzaamheid aan een oneindig verheven wil de werkdadigheid der Natuur wordt uitgeoefend. Occultisme haalt de Godheid niet neer, laat men zich dit altijd herinneren; juist het tegendeel is 't geval. Maar stel uvoor, dat de een of andere eerbiedige wilde er tevreden mee was om bijv: met betrekking tot een locomotief te zeggen, dat die zich voortbeweegt door den wil van den machinist.

Een verstandiger onderzoeker zou wenschen te begrijpen hoè die wil werd overgebracht op de wielen en hij zou als bemiddelende "elementalen" den waterketel en de stookplaats vinden. Dat is de grondslag waarop de occultist de Natuur bestudeert; en de waterketel staat tot de locomotief als het astraalgebied en zijne wonderbare bevolking van elementalen staat tot de wereld, waarin wij leven.

Sluiten