Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt er een van te wezen. Dit gas gevoelt geen neiging om zich met wat ook te verbinden. Het gas fluoor daarentegen is zoo hartstochtelijk in zijne neigingen, om naar alle kanten verbindtenissen aan te gaan, dat het haast onmogelijk is, om het van de anderen gescheiden te houden, het te "isoleeren" zooals de vakterm luidt. Eerst in de laatste jaren slechts is dit aan het vernuft van eenige scheikundigen gelukt.

Nu hebben alle metalen in verschillende mate eene neiging voor zuurstof. Zuurstof is bepaald het meest algemeen geliefde onder de elementen en ieder proces, waarbij zich't een of ander met zuurstof verbindt, wordt verbranding genoemd. Gewoonlijk denken wij echter niet aan metalen als aan lichamen, die zich op die wijze verbinden of "zeer langzaam verbranden". Wanneer ijzer roest, is dat inderdaad eene langzame verbranding, maar dat proces doet u niet aan eene verbranding denken. Aan den anderen kant zijn er metalen, die zeer gemakkelijk en merkbaar verbranden. Magnesium bijv: brandt zooals iedere fotograaf weet, met een bijzonder helder licht en 't verbindt zich zeer gaarne met zuurstof, zoodra wij het daartoe in de gelegenheid stellen. Inderdaad zullen vele metalen, die er niet zeer brandbaar uitzien, spoedig genoeg verbranden, wanneer wij ze de daarvoor geschikte gelegenheid geven; zoo zal lood plotseling in de lucht vlam vatten, wanneer men het tot een genoegzaam fijn poeder heeft herleid.

Geen mechanische middelen kunnen het echter in dien toestand brengen. Ge moet het door zekere chemische bewerkingen, die ik hier niet verder behoef te omschrijven, tot een zeer fijn poeder vormen, en dan zal het rood gloeiend worden en zich dadelijk met de zuurstof in de lucht verbinden, zoodra men het uit 't vat schudt, waarin 't was bereid. Maar de nieuwste en in zekeren zin de belangwekkendste ontdekking op 't gebied van brandbaarheid van metalen werd gedaan met betrekking tot aluminium. Dit metaal zal niet als magnesium vlam vatten, wanneer ge er met een brandende lucifer bij komt, maar als ge het de gunstige gelegenheid verschaft zal het met eene kracht branden, die bijkans wonderbaarlijk is.

Waar dit metaal van houdt is niet de vrije zuurstof zooals wij die in de lucht aantreffen. Net als perverse menschelijke wezens is het er in sommige gevallen slechts op gesteld, om dat-

Sluiten