Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een treurig mengsel van goede en slechte hoedanigheden. Zij zijn zoo voorzichtig, zoo nauwkeurig, zoo verbazend ijverig binnen de grenzen van hunne werkzaamheden, dat zij in dat opzicht onze grootste bewondering opwekken En toch hebben zij weer van den anderen kant zoo vele eigenschappen gemeen met den man van den Mesthark in "The Pilgrim's Progress". Zij stellen nergens anders dan in het stoffelijk gebied der Natuur belang. Een vraagstuk moet in de termen vallen van in een laboratorium behandeld te kunnen worden, wil het voor de moderne wetenschap een vraagstuk genoemd worden. Ongetwijfeld is dat een schoone grondslag, maar het blijkt slechts de grondslag en het zal niet lang meer duren of de bouwers der wetenschap zullen beginnen te droomen van een machtig gebouw, dat daarop dient te rusten, en zij zullen zich aan het werk zetten om een nieuw soort materiaal te verzamelen, waarmede dat gebouw slechts zal kunnen worden opgetrokken.

Sluiten