Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die echter in 't geheel niet godsvruchtig was en die tijdens een gevecht sneuvelde, zonder dat hem de biecht was afgenomen, zonder vergiffenis van de Kerk, beladen met al zijne zonden! Zijn orthodoxe vader bleef niet slechts treurende achter over het verlies van zijn zoon, maar over diens verdoemenis na den dood tot een eeuwig hellevuur (ingevolge de verregaand domme theologische bijgeloovigheden van dien tijd).

In zijn verdriet verzaakte de vader de wereld en werd een kluizenaar. Hij bracht het overige zijner levensdagen in één voortdurend, vurig gebed door, dat geen zijner nakomelingen ooit meer plotseling mocht sterven, zonder eenige waarschuwing.

Ik legde reeds uit, hoe de menschelijke wil (binnen zekere grenzen) de elementale natuurkrachten kan beheerschen en hoe een samengetrokken, intense begeerte of wensch zelfs van ongeoefende menschen, evenzeer in deze richting eene uitwerking kan hebben als de geoefende wil van een ervaren occultist. Zonder dat hij wist wat hij deed, "schiep" de ongelukkige vader van de kruistochten, zooals de occulte term luidt "een kunstmatigen eiementaal , met slechts één plicht om te vervullen, nl. om iemand van zijne rechte nakomelingen te waarschuwen, als er in de familie een sterfgeval zou plaats grijpen. Treft het onze verbeelding, dat de taak voor de betrokken wezenheid vrij eentonig zou zijn? Het antwoord kan dan luiden, dat zulk eene wezenheid (als men dit woord wil gebruiken, wat eigenlijk niet kan) niet meer individueel bewustzijn heeft dan de zwaartekracht. Stel u een klokkegewicht voor, dat opgewonden was, en niets anders had te doen dan eens in de vijftig jaar te slaan. Als wij aannemen, dat het uurwerk niet roestig zou worden of vol stof zou geraken — en elementale krachten zijn hieraan niet onderhevig — zou het gewicht eeuwen kunnen werken vóór het geheel zou zijn afgewonden. Dit nu is juist de toestand van de "Banshee" zooals de Ieren zulk een verschijnsel als het onderhavige zouden noemen. Ongetwijfeld zal het als het noodig is, eeuwen voortgaan het wijsje te laten hooren.

Een kunstmatige elementaal wordt echter niet altijd door eene goedaardige gedachte voortgebracht. De elementale kracht is in zich zelve niet goed of kwaad, evenmin als vuur of electri-

Sluiten