Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dus nauwlijks redelijk zijn te verwachten, dat een ten volle bevredigende verklaring verschaft kon worden. Inderdaad kunnen wij nader komen tot de verklaring waarom sommige menschen gevoelig zijn voor psychische indrukken - inbegrepen die, welke op de grens liggen van de physische en psychische gebieden dan dat wij een reden kunnen geven voor de geheimzinnige verwantschappen tusschen de scheikundige elementen; maar om ons zelf, bij gebrek aan eenige voldoende verklaring, tevreden te stellen met vergelijkingen, zou ik willen wijzen op het bekende feit, dat een blad aluminium bijna volstrekt doorschijnend is voor Röntgen stralen, terwijl een blad platina bijna geheel ondoorschijnend is Beide metalen schijnen voor het oog of het gevoel gelijkelijk dicht en ondoordringbaar voor iets, dat wij er op plaatsen. Of ook, waarom zou glas geheel doorschijnend zijn voor gewoon licht, en hout, een meer poreuse stof, geheel ondoorschijnend er voor? Er behoeft niets bevreemdends te zijn, hoewel er geen enkele geheel verklaarbare voorwaarde moge wezen voor het feit, dat sommige menschelijke lichamen doordringbaar voor het mesmerische fluïde zijn en sommige ondoordringbaar er voor.

Wat het al of men aanwezig zijn van het fluïde in het geheele geval aangaat, dit kan alleen in twijfel getrokken worden door de G. M., wegens zijn onbekendheid met de werkelijkheid van het onderwerp. Een groot aantal personen — veel meer dan die, welke kunnen getuigen van het zien van de werkelijkheid der verschijnselen op het astraal gebied — kunnen het mesmerische fluïde zien, zooals het stroomt van de handen van den bevoegden uitvoerder en dat rond het sujet drijft, dat hij aan het bewerken is In het midden van de vorige eeuw wijdde Baron Reichenbach zich aan dit bijzonder onderzoek en hij vermeldt proefnemingen met over de zestig personen, die hij in staat bevond om de uitvloeisels in questie te zien en een eenigszins gelijksoortig uitvloeisel, dat gewoonlijk uit natuurlijke magneten voortkomt. Lieden, die de fluïde „theorie" van het mesmerisme ontkennen, kunnen evengoed de noordenzoekende neiging van de Kompasnaald ontkennen. Er is zeker meer bewijs voor dit, dan voor het andere feit, maar er is voor beide een overeenkomstig bewijs.

Hoeveel percent van het tegenwoordige geslacht, kan men

Sluiten