Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

HOOFDSTUK I.

HISTORISCHE INLEIDING.

I-ene historische schets betreffende de ontwikkeling van het actief kiesrecht voor onze Tweede Ivamer kan gevoeglijk haren aanvang nemen bij het jaar 1848, het jaar waarin voor dat staatslichaam de rechtstreeksche verkiezingen werden ingevoerd. Het kiesrecht voor de Tweede Kamer, zooals het vóór dien tijd in onze staatsinstellingen werd gekend, is zóózeer in strijd met de beginselen, waarnaar elke nieuwe regeling op dit punt zal behooren te worden opgetrokken, dat daarvan in dit rapport eene afzonderlijke vermelding niet behoeft te worden gemaakt.

In 1848 dan zegevierde het beginsel der rechtstreeksche verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat deel der Volksvertegenwoordiging zoude voortaan onmiddellijk door het Xederlandsche volk zelf, althans door het kiesgerechtigd deel der natie, worden samengesteld. Waarlijk, het was geene gemakkelijke laak voor de Regeering dier dagen om hare overtuiging te doen zegevieren, dat met de getrapte

Sluiten