Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partij C zonder party

m 800 + 50 (van o -f overschot p 900 q 400

150 (van n) ... — 1000

n = 50

gekozen d en m.

Nog te kiezen 2 leden.

Verhoudingsgetal Verhoudingsgetal : Verhoudingsgetal partij A: partij B: partij C

4150 : 4 = 10375 2500 : 2 = 1250 2050 : 2 = 1025 Verhoudingsgetallen zonder partij.

p 2900 : 2 = 1450 | q 400 : 1 = 400 gekozen p, die y aanwijst:

verhoudingsgetal p wordt nu 2900 : 3 = 966. gekozen de candidaat met de meeste stemmen van partij B, zijnde j.

zoodat ten slotte gekozen zijn:

van partij A de candidaten a, b, c, d;

van partij B de candidaten h, i, j;

van partij C de candidaten l en m;

zonder partij de candidaat p, benevens x en y.

VI. Het stelsel Fruin.

In het in de Gids van 1869 door den Leidschen hoogleeraar Fruin ontwikkelde stelsel, ') dat eene toepassing der evenredige vertegenwoordiging voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beoogt, vormt het gansche land één kiesdistrict en bestuurt een centraalbureau het gansche verkiezingswerk. Dit bureau stelt vóór de verkiezing aan eiken kiezer per brief en onder toezending van eene lijst der door het bureau erkende kiesvereenigingen. de vraag, of hij met eenige erkende kiesvereeniging wil

') De quaestie der kiesdistricten, de Gids 1869.

Sluiten