Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomina som hec: frater Eppo de MenteLuS™

~£ "r:;vót Trrin, ac ■ « -

" ««fcre II3S. missen dol/'Jn'Je $'Jf '" Silïae-

liet verdere bericht omtrent de vp.nl,,ic•' waarschijnlijk uit overgenomen. Zie ik goed dan is I "i V3" het kloostei' « betering onjuist. Men „L. . u 1 '"er Juist e" Je ver-

Menterwold en een ander Ment rV6" Cislercip"se''-kloosl(?r volgens onze kronïek die IThT ° .Te™unten- Dit laatste is wordt, gesticht in 1258 en van uit Art , 7 "'e'S weersProke» klooster Menterwold is g^icht 'l „„??Wa"»«er het reeds in 1247. Wij vinden to,h Maar het bestond

ordinis Cisterciensis op het jaar 1247-6 j tatuta caPituli generalis valt in Frisia, in „J to. [,Z 1 "'«spectis loei de Montremonialium gerentes qui volnnt T1°"a quot m"'ieres habitum

-Parari,ita\uS n;nrduae ab a,rrP°rari 0rdi'" C' ab V1C(""

monialium, de Glaro Campo et de „ \ U"a 'nonachorum et altera t'tur, ut ad locum etc., et sint filiae , r n abbatlbus commitAduard). (Winter Die r l, C" Be'"ardi in F™a" (d. i.

land UI, bi, 224 ' Zè in TnZT "0rdösUi^ Deutsch-

daar: het isihter "oï"JSJ ^ ^k™

landschap Menterwold (het Wnld nu udeze ee,!voudig uit. het vind het eerste h^t waarsch.^1 , mM) afk°'ns,ife' «as. Ik reden om alleen van dezen En™ ó 7 'S l°Ch "'et de mi"sle boortig was, terwijl het nnn r P &even> vanwaar hij ge-

üxtür mUrT"-.*' "iJ

IU de buurt van Midwolde in het n ^ Menterwold, dat

de grondslagen bewaard zijn, is in 1299 ®ÏnlWaarvau n(« of Termunt, of liever het is cr m . verplaatst naar Menterne

de Aduarder kroniek mier vooSm^Wafd ^ ^ verlaten van Menterwold is geweest hink f 7 ' Van hcl overstroomingen van den Dollar i H 1 " Dat herhaalde abdij zijn geweest i f de °°rZaak va" den ondergang der

Venema (De Dollard blz 41 w 1?niek vermeldt en Stratingh en op haar gezag aa'e,,^ het JaartaH399 aldaar is onjuist)

Volksalmanak van lm blzProL 'ilok <G™'

eerst in de 15de eeuw .iin ^ll '^ hee" beweze» • dat de Dollard

toen voor de plaats, waar het klonT^M fc'ekrege" en eerst

gevaarlijk begon te worden. Het llll ^e.nt*rwold had g'le0-en,

nonnenklooster der Grijze-vrouwen li™ t 'J terwo|d gelegen

Mogelijk is Menterwold in 1299 door arm 7 ,Ml& gee" fc'evaarl-JJ dooi armoede, onderlinge verdeeld-

Sluiten