Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

horen, sal ghevrijet sjjn van sjjnen kerkenrechte; dan dat elck van oldes schuldich ghewest is, sal hie betalen.

8. Die vicarius to Suethorn sal sijn renten vurs. manen myt wat rechten hie wil, uuyt den erven der van Aedwert to Suethorn off'te uuyt elck besunderlinghe, dair he best ghelevet, sunder oevelmoet der van Aedwert.

fl. Die vicarius to Werum sal sjjn renten manen van den meyeren der van Aedwert up Gaykuinmadijck, als vurs. is van den vicario to Suethorn.

10. Wylt de van Aedwert do renten der twyer vicarien afHossen, dat moeghen sie to allen tiden doen myt soe voele gheliker ghenoechsamer renten, domen neet sal moeghen lossen dan myt oick ghelike ewigho renten ende de vuile pacht, en soe voirt in ewicheit ende anders neet.

11. De collacie offte presontacie van der vicarien to Suethorn sal owelick bliven by Gaykuinmahues to Suethorn, als vurs. is van der rechtinghe onde jus patronatus; ende do collacie offte presontacie van der vicarien toe Werum sal owelicke bliven bij salighe Ffrederick Gaykumma vurs. hues up Gaykumma-dijck ende sijnen erffgenamen.

12. Item voir de stenen crucen, do bilix na ghe[eghentheit onde erberheit der personen de, Godt betert! gheslagen sijn, is gheordinoert, dat do twe pastoren, als van Suethorn onde Werum, sollen uuyt bevell der van Gaykumma kesen enen van den junghen offte olden preesteren bynnen Aedwert, de gheen officinm en hefft, dat hyr hinderlick in is, wen sie wilt; den sal die Abbet dairto verinoeghen, dat diesulve altijdt, als hie misse doet, sal lesen ende misse doen voer Allerzelen-altaer, dat salighe her Ffrederick Gaykumma, wandaghes Abbet to Aedwert, in den capittelhues ghestichtiget hevet,

Sluiten