Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evert up het Lent bruyct 44 graesen nyelantster-lant, tgras als boven, facit. . - 57 15-0

Lue up den Dijck bruyct 6 graesen mit de weyde bij den wech, tgras een daler,

comt in Carolus-gl - 9- 0-0

Ariaen Hynnes ende Hcynne Heynnes up Claes ïonnis-plaetz bruycken 75 graesen lantz, tgras 2 Embder gl., nae de nye huyeringe, facit -168-15-0

Landen gelegen in den Ham ').

Bronger Brongersma heeft in de huyer 66 graesen lantz, ende noch 29 graesen in pacht ofte verset, tgras van de 66

graesen een '/2 daler, facit -148-10-0

Johan Harmansz. weduwe heeft 29 graezen lantz, tgras een daler, facit . . - 43-10-0

Dubbeltbier ofte Meynert Isbrantsz bruycken 104 graezen lantz, tgras een

daler, facit -156- 0-0

Jurgen Claesz. bruyct 66 graesen lantz,

facit - 99- 0-0

Jacob Dirricksz. heeft int verset 44

graesen lantz, ergo hier - nihil.

Arys Jansz. bruyct 66 graesen lantz,

tgras een daler, facit - 99- 0-0

Harmen Yalcks bruyct 38 graesen lantz,

tgras een daler, in munte deser rekeninge

dsomma van - 57- 0-0

Claes Jansz. bruyct 651 /2 graesen lantz,

tgras een daler, in Carolus-gl - 98- 5-0

Anne Pieters, nu Koene Jansz., bruyct 65'/2 graesen lantz, comt - 98- 5-0

1) Den Ham ligt niet ver van Fransum, ten noorden van Aduard.

Sluiten