Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Telle Jansz. bruyct 54 graesen lantz,

fac't. 81-0-0

Pieter Berenta bruyct 38 graesen lantz,

facit -57-0-0

Offke Jacobs bruyct 38 graesen lantz,

comt -57-0-0

Jan Allertz heeft int verset 68 graesen lantz, ergo hier nihij

Mello Frericks heeft int verset 60

graesen lantz, ergo hier

Oltger Frericks bruyct vierentsestich ende een halve graesen lantz, tgras een daler, comt in munte deser rekeninge dsomme van 96.15.0

Cornelis Itkens bruyct 58 graesen lantz,

tgras een daler, comt in Caroolus-gl. . . - 87- 0-0

Cornelis Jochums heeft int gebruyek 70

graesen lantz, oft Sybrandt Menoltz, facit. -105- 0-0 Tonis Folckerts bruyct 51 graesen lantz,

- 76-10-0

Pieter Luytiens bruyct 15 graesen lantz;

maer gemerct tzelve lant hem is streckende an den wech, derhalven onbegraven moet blyven leggen, nooyt meer als negen daler hiervan betaelt, in munte deser . - 13-10-0

Johannes Pieters bruyct 30'/c graesen lantz, tgras 30 Brab. stuvers, facit. . . . 45-15-0

Johan Assiens bruyct 5 graesen lantz,

tgras een daler, comt in Carolus-guldens dsomme van ^

Landen gelegen toe Fransum >).

Hans Claesz., nu Anna Thomas, bruyct

1) Fransum vgl. boven blz. 148 noot 2.

Sluiten