Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Isbrantz, geeft 2 Embder gulden 20 Groninger stuvers, facit - 3- 0-0

Doe Gerrits, nu mr. Johan Baertsceerder,

geeft vier Embder gulden 15 Groninger st. - 5- 1-2

Johan Pieters geeft 2 Embder guldens 20 Groninger stuvers, niet gefonden . . - 3- 3-0

Harmen Scroer geeft een Embder gulden 5 Groninger stuvers, als woest der credi-

toren halven, ergo - nihil.

Wicher Joriens te Suythorn, nu Albert Pieters, geeft na de abtzlegger 2 Embder gulden 20 Groninger stuver, facit ... - 3- 0-0 Daete Decker geeft 20 Groninger stuver,

woest, ergo hier - nihil.

Wjjbe Pouwels geeft een Embder gulden,

noch niet gefonden, ergo - nihil.

Landen toe Oestwolt ').

In Oostwolder-karspel legghen umtrent 350 graezen lantz, waervan in zestien voorleden jaren 3) alsmede tyde dezer rekeninge niets van gecomen zijn, daeromme hier - nihil.

Landen toe Garnwerd 3).

Eppe Hilbrantz geeft na de abtzlegger hondert graezen lantz, voor hondert Embder gulden gerekent -112-10-0

1) Oostwold bij het Leekstermeer.

•2) Zeker een zeer duidelijke aanwijzing van de verwoesting, waaraan de Ommelanden in de j iren vóór de Keductie hebben blootgestaan, en van de verwaarloozing, waaraan hel boerenbedriji dientengevolge was overgeleverd.

3) Ten noorden van Aduard aan het Reitdiep.

Sluiten