Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tgras een Embder gulden gerekent, facit

in muntc descr

ende voor tswijn ') zes dalers, facit . Berent Eppes heeft 80 graesen lantz, tgras een Embder gulden gerekent, facit

in Carolus guld

ende voor tswijn zes dalers, facit . Jacob Tonis, nu Ruert Jansz., heeft 43 graesen lantz, tgras een daler, facit . .

Jacob Jansz. toe Maerhusen 2) heeft 60 graesen lantz, tgras een Embder gulden

gerekent, facit

ende voor tswijn 6 daler, facit . . Frerick Claesz. heeft 131 graesen lantz,

tgras een daler, facit

ende voor tswijn 6 daler, facit . . Johan Menoltz, nu een weduwe genaemt Lieffke, heeft 3 graezen lantz, tgras een

daler, facit

Pieter Hindericks bij de moeien, nu Claes Molner, heeft 6 graezen lantz, tgras

een Embder gulden, facit

Goris Lambertz, nu Luel Jansz., heeft 104 graesen lantz, tgras een daler, facit in

munte deser rekeninge

ende voor tswijn 6 daler, facit . . Hinderick Pieters up het Hooge-heem, ofte Hinderick Hindericksz., heeft 40 grazen lantz, tgras een Embder gulden gerekent,

facit

Eppe Hindericks toe Maerslacht 3) heeft

- 94-10-0

- 9- 0-0

- 90- 0-0

- 9- 0-0

- 64-10-0

- 67-10-0

- 9- 0-0

-196-10-0

- 9 0-0

4-10-0

6-lij-O

-156- 0-0 - 9- 0-0

45- 0 0

1) Ongetwijfeld zal dit land onder de verplichting hebben gelegen jaarlijks een varken te leveren, wat dan later door een uitkeering in geld is vervangen.

2) Maarhuizen is een dorpje ten westen van Onderdendam.

3) Maarslag. Zie boven blz. 104 noot 2.

Sluiten