Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruckinge van landen rechtlicken laten opseggen den 18 December 95.

Johan Hindricka in die Rode Heil

Johan van Winsum toe Rohn op Backeringeherth.

Albert Jansen in die Suite.

Claes Hinricks in die Suite.

Cristoffer Jansen toe Rohen.

Die rneyer ock to Seyen ingelick.

Hiervan hefft die schulte to Rohn wegen sjn salaris van ons ontfangen 24 stuber.

Als uns van Min Heren belastet worden, dw landen op die Drente opseggen to laten, worde ons ingelicken en open missive medegethan, umb offthuenge enige aresten offtte besaten, so op eenige closters vehnen torff oftte holten gethan mohten sin offte gedan worden, blickende ut de principael, so den 13 December '95 datiert und stande.

Johan van Starckenborch vidit.

Den 18 December hebben wy in die Roede Heil gewest ende die vehnen tot die Heil behoerende versichtiget ende in dat holt, da die delung gevallen sint, die houwen offte marcken uptekent, so het convent van Adwert te diele gevallen sint anno 95 ende 94.

Undt sint het convent van Adwert in October in anno 94 dese nabeschrevene houwen in ohre vier wahren to diele gevallen, ende is dit die erste und kleinste delung, so nu noch mest ock op die worttel stehet.

Dit iss die erste deelung im October in anno 94 geseheen.

3 de Waher, het Woeninge waher

4 de Kampinge waher .... 7 de Imige whaer

9 stock. 9 stock. 12 stock.

Sluiten