Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is namelijk veroorloofd dat de goederen, in entrepot opgeslagen, verpakt, gesorteerd of verwerkt kunnen worden en dat daarvan eenige monsters kunnen genomen worden. (Model 9.)

2e. Do kosten van pakhuishuur zijn geringer, omdat in entrepots meerdere goederen bewaard worden.

3e. De staat verleend crediet ten opzichte der invoerrechten en accijnzen.

Heeft men met volglijst goederen opgeslagen dan ontvangt men daarvoor een re<ju. „Bewijs van Opslag' genaamd.

Hot Bewijs van Opslag luidt op naam van dengene, die do goederen opgeslagen heeft, d.w.z. ten wiens name de volglijst uitgemaakt was.

De opslagbewijzen zijn vatbaar voor endossement en is de geëndosseerde de man die nu het recht op het goed verkregen heeft.

Ook is het mogelijk, dat de goederen overgeschreven worden op naam van een ander. (Zie model 10.)

Worden de goederen uit het entrepot gedeclareerd ten in- of doorvoer of naar eene andere losplaats, dan moet het Bewijs van Opslag afgeteekend worden voor ontvangst en wordt het betreffende paspoort gelicht met het Bewijs van Opslag als grondslag.

Goederen, die vrij van inkomende rechten zijn, kunnen met toestemming van de bevoegde ambtenaren op een entrepot ondergebracht worden. (Zie modellen 11 en 12.)

Particuliere entrepots zijn o.a. de veemen, die nog van vroeger dateeren, als zijnde gilden dienende tot het bewaren, verdeelen en monster nemen van goederen ten dienste van den handel.

Buiten goederen, die reeds in het vrije verkeer zijn, kunnen alleen goederen, die naar het gewicht belast zijn, als: tabak, olie, suiker in veemen opgeslagen worden.

Het ontvangstbewijs van het veem „ceel" genaamd, is

3

Sluiten