Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Bijzondere gevallen betreffende Invoer in Nederland.

Om alle gevallen te behandelen die eenigzins afwijken van de gewone wijze van inklaren van zendingen die van het buitenland hier ingevoerd worden, zou ons te ver voerenwij zullen er echter eenigen behandelen, die in de praktijk nog al eens voorkomen en geven in de volgende bladzijden eenige voorbeelden hoe deze zendingen behandeld moeten worden.

A- Invoer van dynamo's en electrische motoren.

Dynamo's en electrische motoren waren vóór 19 Maart 1901 vrij van rechten wanneer deze voor fabrieksgebruik waren en konden ze op vrijbiljet met de noodige omschrijving gedeclareerd worden.

Daar het echter niet altijd direct te zien was of de werktuigen al dan niet voor fabrieksgebruik waren zoo werd hiervan bij ministrieele resolutie liet volgende vastgesteld.

Resolutie van ïg Maart 1901 No 12

Dynamo's en electrische motoren-

Bij de toepassing der resolutie van 5 November 1892 No. 46 wordt voortdurend de moeilijkheid ondervonden dat bij den invoer niet is uit te maken of men al dan niet met een fabriekswerktuig te doen heeft en of op vrijstelling van invoerrecht al dan niet aanspraak bestaat. Bepaalde kenmerken zijn daarvoor niet aangegeven.

In gelijken geest als in den laatsten tijd omtrent andere werktuigen is gehandeld, zal daarom ook bij den invoer

Sluiten