Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

///. Verbod in- en doorvoer van Paarden, enz.

Eenhoevige dieren en vleesch van die dieren afkomstig uit Groot-Britannië en Ierland.

Niet toepasselijk op:

Wat de invoer betreft.

o.) Eenhoevige dieren van Rijkswege aangekocht ten behoeve van het leger.

b.) Eenhoevige dieren, rechtstreeks per schip te Rotterdam of te Amsterdam aangevoerd, die dooiden districts-veearts aan het eerste kantoor bevonden zijn, niet te lijden aan kwaden droes of verdacht daarvan.

c.) Vleesch van eenhoevige dieren, waaraan de ademhalingsorganen vast zijn en hetwelk aan het eerste kantoor door den districts-veearts bij onderzoek voor consumptie geschikt wordt bevonden.

d.) Eenhoevige (niet voor de slachtbank bestemde) dieren rechtstreeks per schip te Vlissingen aangebracht als onder b.

Wat de doorvoer betreft.

c.) Eenhoevige dieren, welke afgescheiden van ander vee terstond na de overlading uit het schip worden vervoerd per spoor zonder verdere overlading in afzonderlijke gesloten en verzegelde wagens. b.) Van eenhoevige dieren afkomstig vleesch, hetwelk zoodanig is verpakt, dat er geen gevaar voor overbrenging van besmetting bestaat.

IV. Uitvoer van Vee.

Inlading van vee in een schip naar het buitenland, zonder voorafgaande visitatie van een veearts, van Rijkswege daartoe aangesteld, is verboden.

Onder vee te verstaan runderen, varkens, paarden, schapen, ezels en geiten.

Sluiten