Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX

Verkeer naar Frankrijk.

Declaratie der goederen.

Alle goederen over de Fransche grenzen in- of door te voeren, moeten, bij verzending door België, vergezeld gaan van vier declaratie's, in de Fransche taal gesteld en nauwkeurig en volledig volgens onderstaande voorschriften opgemaakt.

De formulieren zijn gelijk aan die, welke voor het verkeer naar België in gebruik zijn (zie model 19).

De Fransche ambtenaren vorderen slechts twee declaratie's, doch bij den doorvoer door België worden dooide Belgische douanen in Esschen, Weelde-Merxplas en Achel twee douane-declaratie's voor statistische doele in den gevorderd.

De declaratie's moeten de volgende aangiften bevatten:

a). Het station van vertrek en aankomst.

b). Het land van oorsprong (als land van oorsprong wordt dat land bedoeld, waar de goederen als landbouwproducten gezaaid of als fabrieksvoortbrengselen vervaardigd worden).

c). Het adres van den ontvanger.

d). Getal, soort, merken, nummers der colli (de benaming „diverse" is niet geoorloofd.)

e). Het bruto gewicht bij alle gevallen.

f). Het netto gewicht, wanneer de invoerrechten hiernaar geheven worden en wel voor elke soort goederen afzonderlijk, wanneer in een collo goederen verpakt zijn, die verschillende invoerrechten betalen. Naar het netto gewicht worden alle goederen ingeklaard die meer dan 10 francs

Sluiten