Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijs van den reiziger, dat de bagage zijn eigendom is als juist aan te nemen of niet.

Bevinden zich onder de bagage goederen, waarvan volgens de wettelijke regels, de invoer over het betreffende grenskantoor niet toegelaten is, dan kunnen die goederen slechts dan ingeklaard worden, als de rechten per enkele reiziger of familie minder dan 60 Roebel bedragen.

Personen, die van uit het buitenland zich in Rusland of Polen gaan vestigen, zoo ook Russische onderdanen, die binnen twee jaren terugkeeren, kunnen met toestemming van den Minister van Financiën of van den Stadhouder van Polen huisraad en in het algemeen belaste, doch gebruikte voorwerpen, vrij van rechten invoeren, wanneer de waarde niet hooger dan 500 Roebel per enkele persoon of 900 Roebel per familie bedraagt. Bij ambtenaren tot de diplomatie behoorende, kan dit bedrag verhoogd worden.

Om een verhuisboedel vrij van rechten in te voeren, moet een verzoekschrift onder bijvoeging van een verhuisbillet der plaatselijke overheid van de plaats van herkomst, gelegaliseerd door het Keizerlijke Russische consulaat en voorzien van twee zegels ieder van 80 Kopeken, bij het Ministerie van Financiën ingediend worden.

Over den invoer van gebruikte kleederen schrijft men ons nog uit Rusland:

„Nach dein hiesigeti Zollgesetze kann die zollfreie Zulassung »von gebrauchten Effecten nur dann stattfinden, wenn entweder .,der betreffende Eigenthuenier gleichzeitig mit dem Oute die Qrenze uebertritt, also solches mit sich fnehrt, oder aber, bei „einer Nachsendung den Nachweis inittelst Reisepass liefern kann, „dass er aus dein Auslande nach Russland zurueck gekehrt ist.

Het is ten zeerste aan te raden, bij zendingen gebruikte kleederen, deze te zenden aan eenen expediteur aan de grens. Deze kan dan de pas van den ontvanger opvragen en zoolang het goed oningeklaard laten liggen.

Sluiten