Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

batterijen, inductieapparaten, bedden en kussens, apothekers- en geneesmiddelen, drogerijen.

Geheel verboden zijn o. a.: Binnen- en buitenlandsche koperen en zilveren munten, speelkaarten, buitenlandsche loterijbewijzen, speelgoed, gekleurd met vergiftige verven.

Bij den invoer van artikelen, waarvan men niet zeker is, of die al dan niet verboden is, is het raadzaam, eerst de noodige inlichtingen in te winnen, alvorens men tot de verzending overgaat.

III. Regels over de terugzending van buitenlandsche goederen, waarvan de rechten niet betaald werden.

De terugzending van buitenlandsche goederen, waarvan de rechten niet betaald werden, is uit alle havens en aan spoorwegen gelegene douanestations geoorloofd; zelfs kunnen reeds gedeclareerde en gevisiteerde, evenals nog niet gedeclareerde en bezichtigde goederen, echter slechts geheele colli, zonder rechtenbetaling teruggezonden worden. I)e verzoekschriften hiervoor kunnen ingediend worden:

1. Bij de Spoorwegdouanestations:

a. door den agent van de Spoorweg-Maatschappij onder overlegging van het verzoek van den rechthebbenden persoon.

b. door den eigenaar der goederen,

onder overlegging van het bewijs dat de vracht en de verdere kosten aan de Spoorweg-Maatschappij betaald werden.

2. Bij de havendouanestations:

door den betreffenden schipper of den eigenaar der goederen.

Deze volgens voorschrift van zegels voorziene verzoekschriften moeten bevatten:

a) de merken en nummers der colli.

b) de algemeene benaming der goederen.

c) bij nog niet gedeclareerde goederen de nummers der cognossementen, der vrachtbrieven of de betreffende artikels van de scheeps-

Sluiten