Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Microscopically examined in addition to regular inspec»tion", terwijl op de kisten een etiket is aangebracht van lila kleur, »Meat inspection stamp" met opschrift »Export."

De etiketten moeten goed bevestigd en onbeschadigd zijn, daar het Pruisische grenskantoor het goed anders niet ten invoer toelaat.

In het betreffende certificaat moet hetzelfde aantal kisten vermeld staan als dat in den vrachtbrief is aangegeven.

Wanneer de in één certificaat vermelde kisten langs verschillende grenskantoren ingevoerd worden, of wel langs éénzelfde grenskantoor, doch met bepaling, dat een deel der zending op een verder gelegen «Zollamt" ingeklaard wordt, kan men voor die verschillende gedeelten volstaan met één afschrift van het oorspronkelijk certificaat, dat door den Duitschen consul in het buitenland gelegaliseerd is.

Zendingen spek kunnen ook toegelaten worden, wanneer het certificaat meer colli aangeeft dan den vrachtbrief. Echter moeten dan de nummers der etiketten op de colli overeenstemmen met die van het certificaat en wordt aangenomen, dat de overige colli langs een ander grenskantoor of vroeger of later ingevoerd worden (echter dan met een gelegaliseerd afschrift) of in het buitenland gebleven zijn.

b. De invoer van versch rundvleesch afkomstig uit Nederland is toegestaan, mits de zending vergezeld is van een attest van oorsprong afgegeven door den Burgemeester van de plaats van herkomst.

De invoer van versch rundvleesch uit België, dus ook dat Nederland passeert, is verboden.

De invoer van versche en versche gezouten huiden, oude gezouten en droge huiden uitgezonderd, en van versche hoornen en klauwen van varkens, van onbewerkte en niet in wasscherijen gereinigde wol, van onbe-

Sluiten