Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer Tarief

Post. commissie.

per 100 K.G.

44 Wijndruiven, versch . 20.— Appelen, peren enz,

onverpakt 2.50

46 id., id., ingepakt . . . 10.—

Aardbeien 20.—

Cacao, onbewerkt . . 20.— 62 do., gebrand of

geroosterd 35.—

64 Thee 25.—

91 Looischors 1.50

92 Quebrachohout en

ander looihout . . . 7.—

93 Galappels, galnoten enz. 3.—

99 Paarden \ 18°'

) JbO.—

101 Ezels —

102 Ossen p. 100 kg. 18.—

Kalveren p. 100 kg. 18.—

103 Schapen p. 100 kg. 18.—

105 Varkens p. 100 kg. 18.—

107 Vleesch 45.—

do. eenvoudig

toebereid . . . 60.—

do. als delicatesse . 120.—-

107a Varkensspek .... 36.—

116 Kaviaar 300.—

117 Oesters 100.—

119 Zeeschildpadden . . . 100.—

160 Meel 18.75

162 Gort, griesmeel.... 18.75

ander gemaal .... 18.75

175 Melksuiker 80.—

196 Gewone bakkerswaren. 16.—

Sluiten