Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-»All imported packages when not properly marked and numbered on the outside, so as to »identify the contents of each package with the »corresponding marks and numbers on the invoice •>will be subject to dedention and special customs »exaniination after March lst 1899.

III. Invoer in Mexico.

Heeft men eene partij goederen naar Mexico te verzenden, dan moeten daarvan vier gelijkluidende facturen uitgemaakt worden op een voorgeschreven model, verkrijgbaar bij het Mexicaansche consulaat (model 23.)

Deze facturen, door den verkooper eigenhandig door handteekening te bekrachtigen, terwijl boven de handteekening de volgende clausule geplaatst moet worden: *Protestamos decir verdad y proceder de buena »fé. (Wij beweren de waarheid te zeggen en te «goeder trouw te handelen.)

worden ter legalisatie den consul toegezonden.

Van do gelegaliseerde facturen ontvangt de afzender één exemplaar, met eene daaraan gehechto quitantie van de kosten, terug, dat ten spoedigste den ontvanger der goederen in te zenden is.

De kosten voor legalisatie zijn als volgt:

a). Bij facturen beneden een bedrag van francs 500.—

fi. r>.—

b). Bij facturen van een bedrag van francs 500.— tot francs 5000.— fl. 10.—

c). Bij facturen van een bedrag boven francs 5000.— voor iedero francs 2500.— daarboven fl. 2.50.

Eveneens moeten vier gelijkluidende exemplaren van het scheepsmanifest, die door den cargadoor en den kapitein geteekend moeten zijn, den consul ter legalisatie overhandigd worden.

De kapitein moet daarop nog de volgende clausule

Sluiten