Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIX.

I. Invoer in de Republiek St. Domingo.

De volgende formaliteiten dienen bij verzending van goederen naar de havens van St. Domingo in acht genomen te worden.

Op de facturen en cognossementen, die den Consul ter legalisatie worden aangeboden, moet het aantal colli, inhoud, merken, nummers, bruto en netto gewicht, waarde in Francs of Marken, duidelijk zijn uitgedrukt. Wanneer dit niet het geval is, dan worden zij door den Consul niet gelegaliseerd.

Van iedere factuur legaliseert de Consul vier exemplaren, waarvan hij er drie behoudt en een aan den aflader teruggeeft.

Zooals uit de volgende mededeeling van het Dom. gouvernement blijkt moeten bij ieder stel facturen ook vier exemplaren van het cognossement gevoegd zijn; de legalisatiekosten voor de cognossementen zijn in die der facturen inbegrepen.

De goederen uit eene der Nederlandsche havens verladen, hetzij direct of met overlading, moeten door den Consul van de plaats van afzending of van de hoofdstad des Rijks gelegaliseerd worden.

Zijn de facturen foutief opgemaakt en komen de merken, gewicht enz. niet overeen, dan worden de goederen verbeurd verklaard en wordt den ontvanger eene boete opgelegd. Alvorens datum en handteekening te stellen moet op de factuur de volgende formule vermeld worden: >Juro que los precios arriba mencionados son los verdaderos."

(Ik zweer dat de prijzen hierop vermeld, de ware zijn).

Sluiten