Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK I.

Admissieaanvrage voor Expediteur.

Wettelijke bepalingen voor expediteurs.

Model eener aanvrage om admissie.

Algemeene bepalingen der Vereeniging van Rotterdamsche expediteurs. (Bladz. 1—9).

HOOFDSTUK II.

Invoer in Nederland per Spoor.

Behandeling van ingevoerde goederen. Verklaring der benoodigde documenten met modellen daarvan. Losplaatsen. Plaatsen, waarheen goederen op volglijst verzonden kunnen worden. Opslag. Entrepots. Veemen.

(Bladz. 10-39).

HOOFDSTUK III.

Bepalingen omtrent de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen.

Wet van 20 April 1895 (Stbl. No. 54), met ophelderingen uit de praktijk genomen. (Bladz. 40—58).

Sluiten