Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Wetsontwerp tot herziening der Wet van 20 April 1895;

(Stbl. Xo. 54) mot toelichtingen. (Bladz. 59—63).

HOOFDSTUK V.

Bijzondere gevallen betreffende invoer in Nederland.

Met voorbeelden en modellen. (Bladz. 64—87).

A. Dynamo's en eleetrische motoren.

15. Vrije invoer van collodion voor fabrieksgebruik.

C. Invoer van nieuw buitenlandsch goud- en zilverwerk. Keurkamers.

D. Invoer van bagage.

E. Invoer van verhuisboedels.

F. Inklaring van ééne zending, die bij gedeelten is aangekomen.

G. Afgifte van een betalingspaspoort met onvolledige inhoudsopgave.

H. Verandering van losplaats van oeno volglijst.

I. Behandeling van buitenlandsche zendingen, die terug gezonden worden, zonder in Nederland in het vrije verkeer geweest te zijn.

J. Goederen, die onverkocht of geweigerd uit het buitonland terugkomen. Vrije invoer daarvan.

K. ^ rije invoer van in het buitenland herstelde goederen van Nederlandschen oorspong.

L. Invoer van handelsreizigersmonsters.

M. Herleiding van gedistilleerd.

HOOFDSTUK VI.

Uitvoer uit Nederland.

Met modellen. (Bladz. 88-90).

Sluiten