Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente. ~ Gemeente. üi*«» in™

Amersfoort . . . f 10.20 /' 11.53 Gouda . . . .ƒ10.36 ƒ11

Utrecht . . . . „ 10.25 „ 13.11 Baarn . . . .„ 6.84 „ 12.87

Haarlem. . . 11.27 „ 15.24 Kampen . . . „ 17.89 „ 20.33

Rotterdam . . . „ 13.83 „ 15.75 Leiden . ... „ 13.47*,, 14.55

Helder „ 6.72,, 9.70 Hoogezand . .„ 5.24,, 6.96

Gorinchem . . 12.47 „ 14.35 den Haag. . .„ 13.63 „ 15.08

den Bosch . . . „ 5.89 „ 6.35 Enschede . . . „ 9.50 „ 9.29

Oosterhout . . .„ 3.52,, 3.56 Maastricht. . .„ 6.13,, 6.82

Tilburg . . . .„ 3.69,, 4.34 Weststellingwerf,, 6.11 „ 6.39

Groningen . . 14.93 „ 17.53 Ooststellingwerf. „ 7.21 „ 8.34

Veendam. . . .„ 7.12,, 9.62 Kerkrade . . . 1.74,, 2.31

Opsterland . . .„ 7.80,, 8.69 Zutfen . . . 11.34 „ 13.07

Venray . . . 4.79,, 6.14 Deventer . .„ 11.33,, 15.04

Achtkarspelen(Fr.) „ 4.77,, 5.16 Delft . . . . „ 13.31 „ 14.06

Leeuwarden. . . „ 12.75 „ 14.17 Bolsward . . .„ 7.33,, 6.34

Gaasterland (Fr.).,. 6.86,, 7.69 Zaandam . . .„ 9.59 „ 14.94

<*ï

Men ziet dus. dat op een paar uitzonderingen na overal de uitgaven klimmen; en ik kan haast voor geen belangrijker feit de aandacht vragen dan voor dit. De stijging is groot, want men vergete niet, dat zij berekend werd per hoofd der bevolking, en de populatie neemt in Nederland gestadig toe; de klimming der uitgaven is dus allerwege evenredig grooter dan de bevolkingsaanwas.

Ik stel de inkomsten hier tegenover, die ik verdeel in die uit:

privaatrechtelijke bezittingen, subsidies en belastingen.

De privaatrechtelijke inkomsten zullen in het algemeen per inwoner niet stijgen, omdat de gemeente niet spaart, althans niet moet sparen. De batige saldo's der gemeenterekeningen worden eenvoudig overgebracht naar volgende diensten; gereserveerd wordt van die overschotten niet.

Natuurlijk mag een gemeente wel grond koopen uit

(*) Cijfer» van het rijks centraal bureau van statistiek

Sluiten