Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klimming der rijkssubsidie, die immers als plaatsvervangster der indirecte heffingen moet kunnen toenemen, als de directe belastingen in druk verzwaren.

5°. Het is voor de gemeenten in nood onverschillig of de verhooging der rijkssubsidie in contante penningen dan wel in den vorm van afstand van rijksbelastingen aan de gemeente wordt uitbetaald, mits maar het zoodoende verkregen bedrag voldoende is om den tegenwoordigen noodstand weg te nemen, en mits die subsidie of de afgestane belastingen of beide samen de noodige klimming met zich brengen.

6°. Het voorstel der staatscommissie tot uitbreiding van het belastinggebied der gemeente wordt als belangrijk voor vele gemeenten erkend.

Tot wegneming van den noodstand is de belastinguitbreiding echter onvoldoende, en dient daarnevens een subsidie aan de gemeenten in nood te worden verleend in den geest van het voorstel Heemskerk-Pollema.

7°. Alle baten door de gemeenten in nood op die wijzen te verkrijgen moeten zooveel mogelijk worden gebruikt tot verlaging der persoonlijke directe belastingen.

Op de zakelijke grondbelasting en op andere zakelijke lasten worde zooveel mogelijk de overblijvende last afgewenteld, omdat in de gemeente aan zakelijke lasten de voorkeur boven persoonlijke belastingen behoort te worden gegeven; echter mag daarbij niet uit het oog worden verloren dat de zakelijke belastingen geen rekening houden met de eischen van draagkracht.

8°. Daar de verlaging der persoonlijke directe belasting bij de gemeenten in nood hoofddoel is der regeling, moet het voorstel der H.H. Heemskerk en Pollema zoodanig worden gewijzigd dat de door hen berekende subsidie niet geleidelijk maar in ééns worde geschonken.

/ i.

Sluiten