Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verminderen; het water mag dan blauw lakmoespapier niet rood en kaliumiodidestijfsel binnen 5 minuten niet blauw

kleuren {waterstofperoacy de).

Wordt 1 cM? Aether voorzichtig gemengd met een gelijk volumen zwavelzuur, dan moet een kleurlooze, heldere

oplossing ontstaan.

Wordt 2 cM5 Aether gemengd met 6 druppels mercurichloride en 6 cM? barytwater, dan moet een geel neerslag ontstaan, dat niet verdwijnt door de vloeistof te schudden; wordt dit mengsel gefiltreerd, dan mag het tiltraat door zwavelammonium, zelfs bij verwarming, niet van uiterlijk

veranderen (aceton).

Wordt in een fleschje met glazen stop 2 G. droog kaliumhyJroxyde, in stukjes ter grootte eener erwt, met 10 cM? Aether overgoten en het goed gesloten fleschje op een donkere plaats bewaard, dan mag het kaliumhydroxyde binnen een half uur niet geel worden (aldehyde en vinylalkohol).

10 cM? Aether moet bij gewone temperatuur verdampen zonder iets achter te laten en zonder een afwijkenden reuk te verspreiden.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Aether ad Narcosin.

Aether voor Narcose.

(C3H5)20.

Aether voor Narcose moet voldoen aan de bij Aether gestelde eischen en bovendien aan de hier volgende:

Wordt 5 cM? geschud met een mengsel van 5 cM? water en 3 druppels Nesslehs reagens, dan moeten beide

Sluiten