Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reukelooze stijfsel, ilie do kleur van lakmoespapier niet verandert.

Microscopie. De meeste korrels enkelvoudig; samengestelde en half-samengestelde zijn in elk preparaat te vinden, maar betrekkelijk in gering aantal. De lengte varieerend volgens een scheeve kromme , x _ 23 [&. Korrels eivormig, maar dikwijls ook meer onregelmatig van vorm, niet afgeplat. Kern vlekje excentrisch ('/4), naar het dunste uiteinde der korrels gelegen; lagen meestal zeer duidelijk.

Aardappelzetmeel mag, bij 100° gedroogd, niet meer dan 12 pet. aan gewicht verliezen en, na verbranding, niet meer dan 1 pet. ascli achterlaten.

+ Amylum Tritici. Tarwezetmeel.

Het zetmeel uit de zaden van Triticum vulgare, Vill,. Hist. PI. Dauph. II. 153.

Zeer fijn, wit, reuk- en bijna smaakloos poeder.

Met 50 deelen water gekookt, geeft Tarwezetmeel een ondoorschijnende, blauwachtige, reukelooze stijfsel, die de kleur van lakmoespapier niet verandert.

Microscopie. Twee soorten van korrels:

1°. Groote, 15 pet. aller korrels; middellijn varieerend volgens de foutenkromme , M — 9 (jl, Q — 2,3 ft.; lensvormig, daarbij cirkelrond of ovaal, soms niervormig; enkelvoudig, met centraal kern vlekje (Vj), dat uiterst zelden te onderscheiden is, evenals lagen en spleten.

2". Kleine, 85 pet. aller korrels; middellijn varieerend volgens een scheeve kromme , x = 1,9 t*.; meestal rond of hoekig, in het laatste geval deelen van samengestelde korrels; deze als zoodanig hoogst zelden in het meel aanwezig.

Sluiten