Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt 500 mG. Natriumarsenaat opgelost in 20 cM? water, bij de oplossing achtereenvolgens gevoegd 5 cM? ammonia, 15 cM? magnesiainixtuur en 20 cM? spiritus en het ontstane neerslag na 24 uur op een vooraf gedroogd en gewogen filter verzameld en met kleine hoeveelheden verdunde ammonia (1=4) uitgewasschen, dan moet het gewicht van het, bij 105° gedroogd, neerslag 302 — 304 mG. bedragen.

Grootste gift per keer 5 mG.

Grootste gift per etmaal 10 mG.

Asa foetida.

Duivelsdrek.

De gomhars van eenige Aziatische soorten van het geslacht Ferula, waarschijnlijk Ferula foetida, Regel, in Act. Hort. Petrop. V. (1877) 592 en Ferula Assa-foetida, Linn. Sp. PI. 248.

Het uit de ingesneden wortels gevloeid en aan de lucht hard geworden melksap.

Losse of samengekleefde, gele of bruine, soms een violet vlak vertoonende korrels. Op de versche breukvlakte zijn zij witachtig en dofglanzend; allengs wordt deze rood en vervolgens bruinachtig. Bevochtigt men de witte breuk vlakte met ammonia, dan wordt zij geel, met salpeterzuur groen.

Reuk eigenaardig, doordringend, nablijvend, op dien van knoflook gelijkend; smaak scherp.

Wordt 2,5 G. poeder van Duivelsdrek gekookt met 25 cM? spiritus, dan mag het daarin onoplosbare gedeelte, bij 100° gedroogd, ten hoogste 1 G. bedragen. Met water gewreven, geeft Duivelsdrek een witte emulsie.

De duivelsdrek, die in nagenoeg gelijkmatige, bruine koeken

Sluiten