Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hitting in een doorschijnende, glasachtige stof overgaan. Borax is oplosbaar in 23,7 deelen water, doch onoplosbaar in spiritus.

Borax kleurt een niet lichtende vlam terstond sterk geel. De oplossing in water (1 = 25) reageert alkalisch en kleurt, na met zoutzuur zwak zuur gemaakt te zijn, curcumapapier, bij het opdrogen, roodbruin, welke kleur, bij bevochtiging met ammonia, in een groenzwarte overgaat.

De oplossing in water (1 = 25) moet helder zijn, mag met zoutzuur niet opbruisen en door zwavelwaterstof, door natriumcarbonaat en door ammoniumoxalaat niet van uiterlijk veranderen.

De oplossing in water (1 = 100) moet, na met salpeterzuur zuur gemaakt te zijn, met baryumnitraat en met zilvernitraat minstens 5 minuten helder blijven.

De oplossing van 2 G. Borax in 50 cM? water, gekleurd met een druppel dimethylamidoazobenzol, mag niet minder dan 10,4 cM? N. zuur ter roodkleuring vereischen.

Bicarbonas natricus. Natriumhydrocarbonaat.

Dubbelkoolzuro Soda.

NaHC03.

Witte, kristallijne korsten of een wit, uit kleine, monokline kristallen bestaand, poeder, dat door warmte water en kooldioxyde verliest, met 11,1 deelen water een heldere oplossing geeft, doch in spiritus onoplosbaar is.

Natriumhydrocarbonaat kleurt een niet lichtende vlam terstond sterk geel en bruist inet verdund zoutzuur sterk op.

Sluiten