Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500 mG. Natriumhydrocarbonaat moet met 1 G. wijnsteenzuur en 15 cM? water een heldere oplossing geven.

De met azijnzuur zuur gemaakte oplossing in water (1 == 20) mag door zwavelwaterstof niet van uiterlijk veranderen.

De met salpeterzuur zuur gemaakte oplossing in water (1=50) moet met baryumnitraat en met zilvernitraat minstens 5 minuten helder blijven en mag door ferrichloride niet rood worden (rhodaanverbindingeri).

Natriumhydrocarbonaat mag bij verwarming geen alkalisch reageerende dampen ontwikkelen.

Het gas, ontwikkeld door inwerking van een stukje zink op de oplossing van 1 G. Natriumhydrocarbonaat in 10 cM? verdund zwavelzuur, mag filtreerpapier, bevochtigd met mercurichloride, binnen 15 minuten niet geel of zwart kleuren (arsenik- en zicavelverbindingeri).

De, bij een temperatuur beneden 15° door voorzichtig omzwenken bereide, oplossing van 1 G. Natriumhydrocarbonaat in 20 cM? water mag na toevoeging van 2 druppels phenolphthaleïne en 0,2 cM? N. zuur niet rood zijn.

+ Bisulfas Chinini. Kininebisulfaat.

Cj0H2 4N202. H2S04.7 HsO.

Kleurlooze, glanzende, rhombische prisma's, die aan de lucht vervveeren, bitter smaken en bij verhitting geheel verbranden. Kininebisulfaat is in 11 deelen water en in 32 deelen spiritus oplosbaar.

De oplossing in water (1 = 20) fluoresceert blauw, kleurt

Sluiten