Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oplossing van Aethylbromide in spiritus (1 = 20) moet met zilvernitraat minstens 1 minuut helder blijven.

Na verdamping vanlOcM? Aethylbromide op een waterbad mag niets achterblijven.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Brometum ammonicum. Ammoniumbromide.

NH4Br.

Wit, kristallijn, uit kleine hexaëders bestaand, reukeloos, wateraantrekkend poeder, dat door hitte vervluchtigt, zonder vooraf te smelten. Ammoniumbromide is in 1,4 deelen water en in 12,4 deelen spiritus oplosbaar.

Door natronloog wordt uit Ammoniumbromide ammoniak ontwikkeld. Bij schudden van 5 cM? der oplossing in water (1 — 20) met 3 cM? chloroform en 2 cM? chloorwater wordt de chloroformlaag geelrood.

De oplossing van 1 G. in 10 cM? water moet helder, kleurloos en neutraal of slechts zoo zwak zuur zijn, dat de zure reactie door 1 druppel Vio N. alkali verdwijnt.

De oplossing in water (1 = 20) mag door baryumnitraat niet troebel worden; door verdund zwavelzuur mag zij niet terstond gekleurd worden (bromaat), ook niet, wanneer vooraf stijfseloplossing en een weinig kaliuninitriet zijn

toegevoegd (iodide).

De oplossing van 300 mG., bij 100° gedroogd, Ammoniumbromide in 10 cM? water, gekleurd met kaliumchromaat, mag niet minder dan 30,6 en niet meer dan 30,9 cM? ï/io N. zilvernitraat ter roodkleuring vereischen.

Sluiten