Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkregen door den bol dwars in dunne schijven te snijden, na verwijdering der buitenste, vliezige rokken; de binnenste deelen van den bol te verwerpen.

Tot 5 cM. lang en 5 mM. dik, vierkant of plat; gebogen of min of meer gekronkeld, dikwijls halvemaanvormig; op de doorsnede verspreide vaatbundels. Geelwit, half doorschijnend. In drogen toestand hoornachtig, bros, maar zeer hygroscopisch, en, na blootstelling aan de lucht, spoedig buigzaam en taai.

Reukeloos; smaak walgelijk bitter.

Scillabol mag niet langer dan 1 jaar in voorraad gehouden worden.

Met behulp van ongebluschte kalk te bewaren.

Camphora.

Kamfer.

CioHi00.

Het, door sublimatie geraffineerde, vaste gedeelte der vluchtige olie, welke door destillatie met water bereid wordt uit het fijn gemaakte hout van Cinnamomum Camphora, T. Nees & Eberm. Handb. Med.-Pliarm. Bot. II. 430.

Kleurlooze, doorschijnende, brosse, kristallijne massa, die bij gewone temperatuur reeds gemakkelijk vervluchtigt en daardoor de binnenzijde der flesschen, waarin zij bewaard wordt, met glanzende kristallen bedekt. Bij verwarming op een waterbad verdampt zij in korten tijd volledig. Reuk eigenaardig, aromatisch, doordringend; smaak brandend, bitteraromatisch, ten laatste verkoelend.

Sluiten