Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladwas mag niet meer dan 5 pet. in spiritus oplosbare en niet minder dan 95 pet. in zwavelkoolstof oplosbare bestanddeelen bevatten. Het zuur getal, bepaald op de wijze bij Geel Was aangegeven, mag niet liooger zijn dan 5, het estergetal niet lager dan 85 en niet hooger dan 110.

Wordt 2 G. Bladwas met 10 cM? zwavelzuur een kwartier op ongeveer 1 (iO" verhit en het halfbekoelde mengsel met water verdund, dan mag zich geen vaste laag afscheiden (paraffine).

+ Cetaceum.

Walschot.

Spermaceti.

Het gezuiverde, vaste gedeelte van den inhoud der onderhuidsche holten in kop en lichaam der potvisschen, voornamelijk van Physeter macrocephalus Lac.

Sneeuwwitte, paarlemoerachtig glanzende, half doorschijnende, op het gevoel eenigszins vettige, gemakkelijk fijn te wrijven massa, die bij 45° tot een heldere, kleurlooze vloeistof smelt. Reuk zwak, niet rans; smaak flauw. Breuk plaatvormig-kristallijn. Soortelijk gewicht 0,940 — 0,950; walschotkogeltjes, na de bereiding niet minder dan 24 uur bewaard, moeten zweven in spiritus van voornoemd soortelijk gewicht.

Walschot is gemakkelijk oplosbaar in aether, in chloroform en in zwavelkoolstof. Wordt Walschot gekookt met de 40-voudige hoeveelheid spiritus, dan moet het oplossen; bij bekoeling scheidt het zich in kristallen af; wordt nu gefiltreerd, dan mag het filtraat de kleur van vochtig lakmoespapier niet veranderen en, gemengd met een gelijk volumen water, wel zwak troebel worden, doch geen vlokkig neerslag geven.

Sluiten