Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chloroformum ad Narcosin. Chloroform voor Narcose.

Chloroform voor Narcose moet voldoen aan de bij Chloroform gestelde eischen en bovendien aan de hier volgende:

Bij het onderzoek met zwavelzuur moeten de vloeistoffen, zoowel als de grenslaag, zelfs 11a 24 uur kleurloos zijn.

Wordt 50 cM? gedestilleerd, totdat ongeveer 2 cMif overgebleven is, dan moet deze rest kleurloos zijn en mag, bij verdamping daarvan op liltreerpapier, het laatst verdampende, behalve den reuk van den toegevoegden alkohol, geen afwijkenden, met name geen prikkelenden of foeselachtigen, reuk bezitten.

Wordt 5 cM? gevoegd bij een mengsel van 5 cM? water en 3 druppels Nesslers reagens en daarmede geschud, dan moeten beide vloeistoffen gedurende een kwartier helder en kleurloos blijven.

Chloroform voor Narcose moet in nagenoeg gevulde en goed, met glazen stop, gesloten, bruine fleschjes van ten hoogste 100 cM? inhoud, op een koele plaats, buiten invloed van het licht, bewaard worden.

Chloroform voor Narcose kan aldus worden bereid:

Los op

honderd deelen Chloralhydraat 100

in

tweehonderd deelen Water 200

en voeg daarbij langzamerhand een oplossing van

dertig deelen Natriumhydroxyde 30

in

tweehonderd deelen Water 200

Verzamel de afgescheiden chloroform, filtreer, droog met calciumchloride gedurende 6 uur, liltreer van het calcium-

Sluiten