Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chloride af, en destilleer, buiten invloed van direct zonlicht, uit een waterbad, waarbij het eerste tiende deel wordt verwijderd en de volgende acht tiende deelen worden verzameld.

De aldus verkregen chloroform moet een soortelijk gewicht hebben van 1,498-1,500 en een kookpunt van 61,3U.

Voeg bij

negen en negentig deelen van deze Chloroform 99 een deel Absoluten Alkohol 1

+ Chrysarobinum. Chrysarobine.

Geel, reuk- en smaakloos poeder, verkregen uit Goapoeder, de in de stamholten van Andira Araroba, Auuiar, Mem. sobre a Araroba, 31, afgescheiden stof.

Chrysarobine smelt bij verhitting en is in water, in spiritus en in aether nagenoeg onoplosbaar, doch lost op in 24 deelen chloroform en in 31 deelen benzol.

Op zwavelzuur gestrooid, lost Chrysarobine daarin met roodachtig-gele kleur op. De oplossing van ongeveer 1 rnG. Chrysarobine in 1 druppel rookend salpeterzuur is rood; wordt zij, in dunne laag uitgespreid, met ammonia oververzadigd, dan gaat de kleur in violet over.

Ammonia wordt door Chrysarobine bij gewone temperatuur niet onmiddellijk gekleurd (chrysophaanzuur); het mengsel wordt binnen 24 uren langzamerhand karmijnrood; binnen eenige minuten echter, wanneer het gekookt wordt.

Wordt Chrysarobine met de 2000-voudige hoeveelheid water gekookt en gefiltreerd, dan wordt het filtraat, bij bekoeling, melkachtig troebel; het mag de kleur van lakmoespapier niet veranderen en door ferrichloride niet verkleurd worden.

Sluiten