Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiritus, gemakkelijk in chloroform en moeilijk in aether oplosbaar. Met 2 deelen water gekookt, lost Coffeïne op tot een heldere, neutraal reageerende vloeistof, die onder het bekoelen tot een kristalbrij stolt.

Bij voorzichtige verhitting vervluchtigt Coffeïne geheel en geeft een wit, kristallijn sublimaat.

Wordt 5 mG. Coffeïne met 1 druppel zoutzuur en een kristalletje kaliumchloraat op een waterbad verwarmd, dan blijft een bruinroode droogrest achter, die door 1 druppel ammonia purperrood wordt.

De oplossingen in zwavelzuur en in salpeterzuur (1 = 10) moeten kleurloos zijn.

De verzadigde oplossing in water geeft met tannine een neerslag, dat in een overmaat van dit reagens oplost. Door kaliummercuriiodide, door chloorwater en door ioodoplossing mag zij niet troebel worden.

Grootste gift per keer 250 mG.

Grootste gift per etmaal 1 G.

Co II odium.

Collodium.

Meng voorzichtig

vier honderd deelen Ruw Salpeterzuur (soortelijk gewicht 1,380) 400

met

duizend deelen Ruw Zwavelzuur (soorte 1 ij k gewicht 1,830), 1000

en breng in dit mengsel, zoodra de temperatuur tot 20° gedaald is, bij kleine gedeelten

vijf en vijftig deelen gedroogde Gezuiverde Watten

Sluiten