Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zestig deelen Spiritus, 60

dertig deelen Water 30

en

vijf deelen Glycerine 5

Kneed zorgvuldig, en laat het mengsel 24 uur staan in een gesloten vat; breng de massa bij gedeelten in een percolator, telkens zacht aandrukkende, en percoleer met een mengsel van

vijf en dertig volumina Spiritus 35

en

vijf en zestig volumina Water, 65

totdat verkregen zijn

tachtigdeelen 80

Houd dit vocht afzonderlijk, en zet liet percoleeren voort met het laatstgenoemde mengsel van spiritus en water, totdat de verdampingsrest van 20 druppels van liet afloopende vocht, opgelost in 5 cM? water, een vloeistof geeft, die door tannine niet meer troebel wordt. Damp dit percolaat uit tot

twintig deelen, 20

en los deze op in liet eerst verzamelde percolaat tot een gezamenlijk gewicht van

honderd deelen 100

Laat het vocht 7 dagen op een koele plaats staan, en filtreer.

Heldere, donkerbruine vloeistof. Soortelijk gewicht 0,990 -0,995.

Vloeibaar Condurangoëxtract riekt en smaakt aromatisch en reageert zwak zuur.

Wordt 1 cMif Vloeibaar Condurangoëxtract met 20 cM? water gemengd, het mengsel gekookt en na bekoeling gefiltreerd, dan moet het filtraat bij verwarming troebel, doch bij af koeling weder helder worden.

Vloeibaar Condurangoëxtract moet, na uitdamping op een waterbad, 18 — 20 pet. droogrest achterlaten.

Sluiten