Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vier deelen Kininehydrochloride 4

in

driehonderd zes en negentig deelen Water. 396 Pers uit, totdat de afloopende vloeistof bedraagt

tweehonderd deelen <>oo

Droog de watten bij 40" - 50° buiten invloed van het licht. Watten, die minstens 2 pet. kininehydrochloride moeten bevatten.

Wordt 100 mG. Kininewatten met 5 cM? water uitgetrokken, het vocht gemengd met 1 cM? chloorwater en daarna met 5 druppels ammonia, dan moet de vloeistof groen worden.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

+ Gossypium cum lodoformo. lodoform watten.

Gezuiverde Watten, gelijkmatig met iodoforin bedeeld.

lodoform watten moeten ongeveer 10 pet. iodoform bevatten.

Het iodoformgehalte wordt op de volgende wijze bepaald: Percoleer 2 G. Iodoformwatten met aether, totdat de vloeistof kleurloos afloopt. Voeg bij de aetherische vloeistof een oplossing van 1 G. zilvernitraat in 4 cM? water en 1 cM? verdund salpeterzuur; zwenk het kolfje om, totdat de vloeistof kleurloos is geworden, en destilleer den aether af. Verwarm, zoo noodig, nog eenigen tijd op een waterbad, totdat de inwerking is afgeloopen; voeg 20 cM? water toe; verzamel het zilvenodide op een gewogen filter; wascli uit, droog, en weeg. liet gewicht van het zilveriodide mag niet minder dan 340 mG. en niet meer dan 375 mG. bedragen.

Sluiten