Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrokken, dan mag 11a verdamping van den aether niet meer dan 10 mG. achterblijven; worden de watten daarna gedroogd en overgoten met 100 cM? kokend water en wordt liet water na 1 uur uitgeperst en gefiltreerd, dan mag het filtraat door baryumnitraat, door zilvernitraat, door ammoniumoxalaat en door kaliumiodidestijfsel binnen 1 minuut niet van uiterlijk veranderen.

Gezuiverde Watten mogen, boven zwavelzuur gedroogd, niet meer dan 5 pet. aan gewicht verliezen.

Het aschgehalte mag niet meer dan 0,3 pet. bedragen.

Granula.

Granulen.

Elke Granule moet, tenzij een andere hoeveelheid is voorgeschreven, 1 mG. van het geneesmiddel bevatten en ten hoogste 30 mG. wegen.

De bereiding kan geschieden door het geneesmiddel te mengen met een mengsel van

twintig deelen Poeder van Melksuiker 20

en

vijf deelen Poeder van Arabische Gom 5

hieruit met suikerstroop massa te maken, deze in Granulen te verdeelen en de Granulen te rollen in talk of te bedekken met bladzilver.

+ Guaiacolum.

Guajacol.

C6H4.OCHJ.OH.1,2.

Kleurlooze of slechts zwak rose, rhomboëdrische kristallen, met aromatischen reuk en zoetachtig samentrekkenden smaak.

Sluiten