Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olea pinguia.

Vette Oliën.

Vette Oliën moeten, zoo noodig na verwarming, helder zijn; zij moeten zuiver, bepaaldelijk niet rans rieken en in elke verhouding oplosbaar zijn in aether en in chloroform.

Vette Oliën moeten worden bewaard in droge, zoo mogelijk gevulde, goed gesloten flesschen of kruiken, op een koele plaats buiten invloed van het licht.

Vette Oliën moeten vrij zijn van vreemde oliën; de aanwezigheid van katoenzaadolie, sesamolie of minerale oliën kan op de navolgende wijze worden aangetoond:

Onderzoek op katoenzaadolie:

Wordt in een reageerbuis 2 — 3 cM? olie met gelijke volumina amylalkohol en oplossing van gezuiverde zwavel in zwavelkoolstof (1 = 100) gedurende 10 minuten in een waterbad gekookt, waarbij de vloeistof in de buis voor ongeveer de helft boven het water moet uitsteken, dan wordt het mengsel bij aanwezigheid van katoenzaadolie rood. In geval van twijfel wordt de vloeistof nog een of twee maal met 1 cM? der oplossing van zwavel in zwavelkoolstof gemengd en telkens 5 minuten verwarmd.

Onderzoek op sesamolie:

Wordt bij 5 cM? olie 2 druppels furol (1 = 100) en 10 cM? sterk zoutzuur (soortelijk gewicht 1,18 — 1,19) gevoegd en krachtig geschud, dan wordt de zuurlaag bij aanwezigheid van sesamolie binnen 2 minuten kersrood.

Onderzoek op minerale oliën:

Wordt 1 cM5 olie met 15 cM? spiritueuze kalioplossing op een waterbad, onder herhaald roeren, tot droog uitgedampt, dan zal de oplossing van de achterblijvende zeep in water en in spiritus bij aanwezigheid van minerale oliën troebel zijn.

Wanneer eischen worden voorgeschreven betreffende het zuurgetal, het verzeepingsgetal en het ioodadditiegetal, dan moet de bepaling dezer getallen aldus geschiedend

Sluiten