Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst overgaande tiende gedeelte moet rechtsdraaiing vertoonen. Rosmarijnolie moet met liet halve volumen spiritus een helder mengsel geven.

Rosmarijnolie moet voor ruimde helft tusschen 165°en 175n destilleeren; het overige, behoudens een geringe harsige rest, ''ij ' ^ 205". Uit dit laatste destillaat scheiden zich bij bekoeling vaak kristallen van kamfer af.

Oleum Santa li.

San delolie.

De vluchtige olie, door destillatie met water bereid uit het hout van Santalum album, Lixn. Sp. PI. 349, een boom, die in Nederlandsch Oost-Indië in het wild voorkomt en ook daar te lande, zoomede in Engelsch-Indië, eek weekt wordt.

Lijvig, zwakgeel; smaak aromatisch-bitter, docli weinig scherp. Soortelijk gewicht 0,975-0,985. Draaiing in den polarimeter bij een buislengte van 1 dM. — 17° tot — 20".

Sandelolie moet met 2 volumina spiritus een helder mengsel geven en ook in 5 volumina verdunden spiritus oplosbaar zijn; deze oplossingen reageeren zwak zuur.

Sandelolie mag niet destilleeren beneden 290°; de hoofdmassa der olie destilleert even boven 300°.

Sandelolie moet minstens 92,5 pet. santalol bevatten.

Het santalolgehalte wordt op de volgende wijze bepaald: Kook ongeveer 15 cM? Sandelolie met een gelijk volumen azijnzuuranhydride en 2 U. watervrij natriumacetaatgedurende 1 7j uur; wasch de olie 2 malen met water, daarna met natriumcarbonaat (1 = 20) en ten slotte nogmaals met water; droog

Sluiten