Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar met uitgedroogd natriumsulfaat. Kook 5 G. der aldus geacetyleerde olie 1 uur met 50 cM? alkoholische N. kaliloog; voeg, na bekoeling, ongeveer 1 cM? phenolphthaleïne toe, en titreer het vrije alkali terug met X. chloorwaterstofzuur. Hiervoor mag niet meer dan 32,3 cM? vereischt worden.

+ 0leum Schleicherae. Makassarolie.

De vette olie, door warme persing verkregen uit de zaden van Schleichera trijuga, Willd. Sp. PI. IV. 1396.

Lichtgele, weeke, zacht smakende, zwak als bittere-amandelolie riekende massa, die voor het grootste gedeelte bij 22", voor een klein deel echter eerst bij 28° smelt. Soortelijk gewicht 0,925-0,930.

Het verzeepingsgetal is 215 — 230. Het ioodadditiegetal, bepaald met 300 — 350 mG., na een inwerkingsduur van 20 minuten, mag niet lager dan 50 en niet hooger dan 55 zijn.

Schleichera trijuga wordt in Nederlandsch OostIndië o. a. koesambi genoemd.

+ 0leum Sesami.

Sesamolie.

De vette olie, door koude persing verkregen uit de zaden der verschillende variëteiten van Sesamum indicum, Lin\. Sp. PI. 634.

Gele, reukelooze, niet drogende, zacht smakende olie. Soortelijk gewicht 0,920 — 0,924.

Sluiten