Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den inhoud vau het kolfje 35 G. bedraagt. Laat, onder herhaald omzwenken, 3 uur staan; filtreer door een droog plooitilter van 4 cM. straal, en schud 20 G. van het filtraat (= 2 G. Poeder van Opium) met 10 cM5 aether en 200 mG. ammoniumchloride aanhoudend, gedurende 15 minuten, en laat 24 uur staan. Voeg dan nog 5 cM? aether toe; breng de aetherische vloeistof op een droog filter; zwenk het waterig vocht nogmaals met 5 cM? aether om, en breng ook dezen op het filter. Verzamel, als de aether doorgeloopen is, de afgescheiden morphine, zooveel mogelijk, op het filter, en wasch kolfje en filter met water na, totdat 1 druppel van het afloopende vocht phenolphthaleïne niet meer kleurt; hiervoor mag 15 cM? water gebruikt worden. Breng filter met inhoud in het kolfje; voeg 20 cM? V10 N. zwavelzuur toe, en zwenk om, totdat de morphine is opgelost. Filtreer; wasch kolfje en filter met water na, totdat het afloopende vocht niet meer zuur reageert, en titreer de overmaat zuur terug, na toevoeging van 6 druppels haematoxyline, met 1/ÏQ N. alkali. Iedere cM? gebonden zuur wijst 28,5 mG. morphine aan.

Poeder van Opium, dat bij dit onderzoek blijkt minder dan 7 of meer dan 13 pet. morphine te bevatten, mag in de apotheek niet gebruikt worden.

Poeder van Opium, waarvan het gehalte binnen deze grenzen valt, moet op de vereischte sterkte van 10 pet. gebracht worden door menging met ander Poeder van Opium of door toevoeging van rijstzetmeel.

Buiten invloed van het licht en met behulp van ongebluschte kalk te bewaren.

Grootste gift per keer 100 mG.

Grootste gift per etmaal 400 mG.

•22

Sluiten