Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ 0xydum calcicum.

Calciumoxyde.

CaO, uit marmer bereid.

Witte stukken met ruwe oppervlakte, die, met een gelijk gewicht water besprenkeld, warm worden, opzwellen en tot een fijn poeder uiteenvallen, dat in zoutzuur geheel oplosbaar moet zijn.

Oxydum hydrargyricum flavum. Geel Mercurioxyde.

Mercurius praecipitatns flavus.

Geel precipitaat.

Het gele HgO, langs den natten weg bereid.

Los op, onder verwarming,

twee deelen Mercuricbloride 2

in

veertig deelen Water 40

Filtreer de oplossing, zoo noodig, en giet haar, na bekoeling, onder voortdurend omroeren, in een mengsel van

vijf deelen Natronloog 5

en

vijftien deelen Water. 15

Laat het gevormde neerslag, buiten invloed van het licht, bezinken en wasch het, door decanteeren of afzuigen, totdat het waschwater geen chloorreactie meer vertoont; droog bij ten hoogste 30°, buiten toetreding van het licht.

Geel, zeer fijn, zwaar poeder, dat bij verhitting eerst donker van kleur wordt en daarna geheel vervluchtigt onder afscheiding van kwik.

Wordt 250 mG. Geel Mercurioxyde met 5 cM? zuringzuur

Sluiten