Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Phosphas natricus. Natriumphosphaat.

Na,HP04.12H,0.

Kleurlooze, doorschijnende, gemakkelijk verweerende en dan ondoorschijnend wordende, monokline prisma's, die door warmte smelten en water verliezen. Natriumphosphaat is in 7 deelen water oplosbaar, doch in spiritus onoplosbaar.

Natriumphosphaat kleurt een niet lichtende vlam terstond sterk geel. De oplossing in water (1 = 20) reageert zwak alkalisch en geeft met zilvernitraat een geel neerslag; de reactie der vloeistof wordt hierbij zuur. Het gele neerslag mag bij verhitting der vloeistof niet bruin worden en moet in salpeterzuur en in ammonia oplosbaar zijn.

1 G. Natriumphosphaat moet met 1 G. Wijnsteenzuur en 10 cM? water een heldere oplossing geven.

De oplossing in water (1 = 20) mag bij toevoeging van salpeterzuur niet opbruisen. De aldus zuur gemaakte oplossing moet met zilvernitraat en met baryumnitraat minstens 3 minuten helder blijven en mag, na alkalisch gemaakt te zijn met ammonia, niet van uiterlijk veranderen, ook niet, wanneer daarna zwavelainmonium wordt toegevoegd.

Het gas, ontwikkeld door inwerking van een stukje zink op de oplossing van 2 G. Natriumphosphaat in 10 cM? verdund zwavelzuur, mag filtreerpapier, bevochtigd met mercurichloride, binnen 15 minuten niet geel kleuren.

+ Phosphorus.

Phosphorus.

p.

Lichtgele, glanzende, min of meer doorschijnende staafjes,

23

Sluiten